هدف ما رضایت شما است
ARMAN IT SERVICES

 

خدمات آرمان

 

شبکه


 • راه اندازی نرم افزاری شبکه
 • مدیریت شبکه
 • مدیریت و راه اندازی پست الکترونیکی (Exchange Server)
 • امنیت شبکه

سخت افزاری


 • فروش کامپیوتر اداری
 • فروش کامپیوتر حرفه ای
 • فروش سرور
 • رفع مشکلات نرم افزاری
 • رفع مشکلات سخت افزاری

نرم افزاری


 • امور پرسنلی: حضور غیاب و حقوق دستمزد
 • سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • سیستم گزارش گیری تماس ها و CallerID
 • سیستم ارسال SMS
 • سیستم مدیریت کارها: موردی، دوره ای، فرآیندی
 • سیستم فروش: صدور فاکتور، لیست محصولات، دریافت و پرداخت، انبار