نرم افزار دفتر تلفن تحت شبکه آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار دفتر تلفن تحت شبکه آرمان

 

  • امکان استفاده از دفتر تلفن بر روی کلیه کامپیوترهای شبکه توسط تعداد پرسنل نامحدود
  • امکان گروهبندی لیست اشخاص و مشتریان
  • امکان جستجوی هوشمند در میان کلیه اطلاعات مربوط به همه مشتریان
  • امکان تعیین دسترسی های مختلف برای استفاده پرسنل از دفتر تلفن
  • امکان بایگانی کلیه مدارک مربوط به مشتری
  • امکان تعریف مشخصه های بیشتر جهت ثبت اطلاعات تکمیلی از مشتری
  • امکان گرفتن اطلاعات از فایل Excel جهت ورود لیست مشتریان به دفتر تلفن بصورت گروهی
  • امکان مشاهده تاریخچه تغییرات اطلاعات مشتری درصورت ایجاد تغییر توسط پرسنل
  • امکان ثبت لیست مشتریان به تعداد نامحدود

و امکانات مفید دیگر ...

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید