قابلیت ارسال فکس آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

قابلیت ارسال فکس آرمان

 

  • امکان ارسال فکس به صورت تکی و گروهی
  • امکان ارسال فکس به یک یا چند گروه از مشتریان
  • امکان چاپ نام شخص گیرنده وارد شده در دفتر تلفن بر روی فکس ارسالی بصورت خودکار
  • امکان تعیین زمان ارسال فکس
  • امکان تعیین تعداد دفعات شماره گیری برای ارسال فکس درصورت اشغال بودن و یا پاسخ ندادن توسط گیرنده
  • امکان تعیین مدت زمان وقفه بین هر ارسال

و امکانات مفید دیگر ...

 

توجه:

  • نرم افزار دفتر تلفن تحت شبکه برای این قابلیت پیش نیاز بوده و میبایست خریداری گردد
  • همچنین داشتن Microsoft Fax Server برای راه اندازی این قابلیت الزامیست

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید