قابلیت ارسال SMS بر اساس مشاغل آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

قابلیت ارسال SMS بر اساس مشاغل آرمان

 

  • امکان ارسال SMS به شماره موبایل ها بر اساس موضوع شغلی مورد نظر
  • تعداد 203,429 شماره موبایل در بانک اطلاعاتی
  • شماره موبایل ها رمز شده و قابل خواندن نیست و فقط جهت ارسال میباشد

 

توجه:

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید