نرم افزار امور پرسنلی - حضور غیاب آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار امور پرسنلی - حضور غیاب آرمان

 

 • مشاهده حضور غیاب لحظه ایی همه پرسنل:
  • نرم افزار تحت شبکه آرمان به صورت دائمی به دستگاه حضور غیاب متصل بوده و هر یک از پرسنل می توانند حضور غیاب خود و همچنین مدیر می تواند حضور غیاب همه را به صورت لحظه ایی مشاهده نماید
 • اطلاع از ورود و خروج پرسنل توسط SMS:
  • در صورت نیاز، حضور غیاب پرسنل به صورت لحظه ایی به مدیر و یا اشخاص مورد نظر SMS می شود
 • ثبت درخواست های مرخصی، ماموریت و اضافه کاری به صورت الکترونیک:
  • به جای استفاده از برگه، امکان ثبت درخواست های مرخصی، ماموریت و اضافه کاری برای پرسنل میسر می باشد و با تایید مدیریت در سیستم حضور غیاب ثبت می گردد
 • فرم استخدام:
  • به جای استفاده از فرم کاغذی، امکان تکمیل فرم استخدام توسط متقاضیان به اشتغال در نرم افزار میسر می باشد و امکان جستجو، امتیازدهی و ثبت نتیجه در فرم های ذخیره شده موجود می باشد

و امکانات مفید دیگر ...

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید