نرم افزار مدیریت کارها آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار مدیریت کارها آرمان

 

نرم افزار ثبت کارها تحت شبکه جهت فراموش نکردن و گم نشدن کارها

 • دسته بندی کارها:
  • جهت فراموش نشدن و پیگیری منظم کارها فعالیت ها را می توانید در این سیستم ثبت کرده و در صورت نیاز دسته بندی نمایید
 • ایجاد آلارم:
  • می توان برای یادآوری و فراموش نکردن انجام کار برای فعالیت مورد نظر آلارم تنظیم کرد. آلارم می تواند بر روی مانیتور، توسط SMS و همچنین ارسال ایمیل باشد
 • آلارم های دوره ایی:
  • جهت یادآوری فعالیت های تکراری می توانید از آلارم های روزانه، هفتگی، ماهانه و ... استفاده کنید
 • ارجاع کار:
  • می توانید در صورت نیاز فعالیت های مورد نظر را به پرسنل ارجاع داد
 • پیگیری و تایید کارهای پرسنل:
  • در صورتی که پرسنلی فعالیت خود را انجام دهد برای مدیریت آلارم ظاهر شده و مدیر می تواند انجام و یا عدم انجام آن را بررسی کرده و در صورت نیاز فعالیت را مجدداً به پرسنل ارجاع دهد

و امکانات مفید دیگر ...

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید