نرم افزار امور پرسنلی - حقوق دستمزد 100 نفر آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار امور پرسنلی - حقوق دستمزد 100 نفر آرمان

 

  • امکان صدور فیش حقوق پرسنل طبق قوانین وزارت کار
  • امکان تعریف 5 + 100 نفر جهت محاسبه حقوق دستمزد
  • امکان صدور فیش حقوق همه پرسنل در چند ثانیه:
    • با توجه به امکان تعریف ضرایب حقوق پرسنل و اتصال دائمی نرم افزار به دستگاه حضور غیاب، صدور فیش حقوق به صورت لحظه ایی و بدون نیاز به محاسبات انجام می گردد

 

توجه:

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید