نرم افزار امور پرسنلی - تست شخصیت (MBTI) آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار امور پرسنلی - تست شخصیت (MBTI) آرمان

 

امکان گرفتن تست شخصیت جهت تعیین تیپ شخصیتی پرسنل بر اساس آزمون MBTI برای شناخت بیشتر پرسنل

 

توجه:

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید