نرم افزار امور پرسنلی - افزایش شرکت آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار امور پرسنلی - افزایش شرکت آرمان

 

امکان افزایش شرکت جهت تقسیم بندی لیست پرسنل به شرکت های مختلف در قسمت حضور غیاب و حقوق دستمزد

 

توجه:

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید