نرم افزار مدیریت کارها - فرآیندی آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

نرم افزار مدیریت کارها - فرآیندی آرمان

 

  • امکان تعریف فرآیند جهت ایجاد کار به صورت خودکار برای پرسنل مسئول به شکل تعریف مراحل کار:
    • در صورت مرحله ایی بودن کار مورد نظر با تعریف فلوچارت، سیستم می تواند به ترتیب به پرسنل فعالیت ها را ارجاع دهید. همچنین مشتری از روند انجام کار مطلع می گردد

 

توجه:

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید